historie Bezděkova

Image result for bezdekov u usova

Bezděkov u Úsova

Vesnička Bezděkov u Úsova leží v kotlině mezi pahorky na Polickém potoce v nadmořské výšce 350 až 360 m a zaujímá plochu 153 ha; pozemkové knihy má od r. 1763. Název vsi pochází od osobního jména Bezděk podobně jako u stejnojmenného Bezděkova nad Třebůvkou. Německé jméno Bezdiek je zkrácený český název.

Bezděkov u Úsova se připomíná v listinách poprvé r. 1371, kdy markrabě Jan Jindřich odkázal Bezděkov ještě s jinými vesnicemi svému synu Prokopovi. Ve výčtu vesnic, které roku 1344 patřily k úsovskému panství, není ještě jmenován. Roku 1371 už je Bezděkov uveden mezi zbožím úsovského panství. K úsovskému panství patřil Bezděkov jak za pánů z Kunštátu, tak za pánů z Vlašimě, za Boskoviců i Lichtenštejnů. Roku 1492 pustili bratři Karel a Jiří z Vlašimě Bezděkovu odúmrť. Roku 1551 sňal Jan Jetřich Černohorský z Boskovic s Bezděkovských břemeno posílat na úsovský hrad hlásné.

Podle urbáře úsovského panství z r. 1564 tu bylo sedm usedlých české národnosti, kteří drželi jeden a půl lánu rolí. Pak tu byla ještě jedna pustina při sovineckých hranicích. Jak ukazuje následující urbář z roku 1588, probíhala ještě v druhé polovici 16. století na úsovském panství intenzivní kolonizace, neboť tu již bylo deset usedlých, z toho tři s německými jmény. Z oněch deseti usedlých byli tři zahradníci a jeden mlynář.

Ves velmi utrpěla třicetiletou válkou. Měla výměru jednoho lánu a 27 měřic. Roku 1667 tu bylo šest domů dříve osedlých a tři nově osedlé.  Roku 1673 tu bylo 41,63 měřic rolí druhé třídy a 20,75 měřic nově vzdělaných polí třetí třídy. Roku 1771 žilo v Bezděkově 91 obyvatel české národnosti, roku 1793 tu bylo již 19 domů se 116 obyvateli a 120 jiter polností prostřední jakosti. Roku 1834 bylo ve vsi 20 domů se 151 obyvateli.

Bezděkov patřil v nejstarších dobách ke kostelu v Polici, pak byl součástí farnosti úsovské. Přiškolen byl do Police.

Severní části vsi mající 17 domů říkali Malý Bezděkov a jižní části o 12 domech Velký Bezděkov.

V okolí Bezděkova bylo naleziště železitých hlinek.

Převzato z knihy Zábřežsko (Období feudalismu do roku 1848), od historika Jana Březiny, vydalo v roce 1963 Krajské nakladatelství v Ostravě

další informace na webu


Bezděkov u Úsova – Stránky o historii obce Bezděkov u Úsovabezdekov-u-usova.cz

Pozvánky za kulturou 2021

SOBOTA 29. KVĚTNA 2021 V 9:00 UTC+02

Oslava 650 let od první zmínky o Bezděkovu

Zveme Vás na oslavu 650let od první zmínky o naší překrásné vesničce Bezděkov u Úsova
Chystáme bohatý program jak pro děti tak pro dospělé a zahájíme tak důstojně sezónu na Levandulovém statku.
Alternativní termín v případě přetrvávajících vládních zákazů je 4.9.2021

Může jít o obrázek outdoors a text
Může jít o obrázek outdoors a text

Levandulový festival 2021

Nejvoňavější festival na celé Moravě

Každý rok ve sváteční dny, 5. a 6. července se Bezděkov stává tahákem zájmu pro všechny, kteří mají rádi levanduli, farmářské a lokální produkty, k tomu dobrou muziku a zábavu. 

„Akcí jsme chtěli poděkovat našim fanouškům za jejich nadšení a přízeň. Festival měl hlavně představit malé začínající zemědělské podnikání jako možnou seberealizace pro každého, kdo má zájem a nadšení.“ říká o projektu hospodář Lukáš.

Levanduli si zde můžete užít všemi smysly. Po celou dobu festivalu tak můžete ochutnávat originální občerstvení v podobě levandulové limonády, kávy, levandulové zmrzliny, levandulového piva, klobásy s levandulí, taktéž sýrů, dezertů a dalších specialit. 
Pro netradiční nákupy jsou návštěvníkům k dispozici stánky s výhradně lokálními a tématickými prodejci.

Na hlavním pódiu po oba dny probíhá bohatý program. Když vybíráme účinkující, snažíme se, aby byly spokojeny všechny věkové skupiny návštěvníků. 
Každý rok předvádí své umění i s ochutnávkou TV šéfkuchař Jan Rimpler a ukazuje nám jak vařit s levandulí. 
 
Nesmějí chybět také komentované besedy o pěstování a využití bylin, bio produkci a tématu ekologického zemědělství. 
Na statku probíhají komentované prohlídky levandulových polí a statku, focení v levandulových záhonech profesionálním fotografem a nebo oblíbená soutěž o nejlepší bábovku od návštěvníků festivalu. 
Pro ty nejmenší je připraven vždy bohatý dětský program, ale mohou obdivovat a vyzkoušet i kouzlo řemeslníků, např. kováře, tkadleny či krajkářky, pro milovníky zvířátek je připravena jízda na koních a ponících. 

Předprodej vstupenek ZDE.